Koncernens tjänster

Under senaste 20 års tid har A&R Works utvecklats till en

erkänd expert inom bearbetning av härdplaster.

A&R Works Oy Ab

A&R Works har under de senaste 20 åren utvecklats till en ledande aktör inom skärning, kapning och bearbetning av elisolationsmaterial i härdplast. Vår maskinpark består bl.a. av enheter för 3- och 5-axlig bearbetning samt vattenskärare. Vi har en gedigen erfarenhet av att producera fullständiga isolationsmaterialpaket för lindning, tillverkning och sammansättning. Vi erbjuder även prototypsservice, där vi kan tillverka små serier snabbt och förmånligt enligt era önskemål. Vi lagerför allmänna isolationsmaterial och via våra samarbetspartner kan vi snabbt leverera även mindre vanliga material enligt era önskemål.

Baltic Works tillverkar

isolationspaket och –arbeten av hög kvalitet

Baltic Works OÜ

Baltic Works  verkar i moderna anläggningar i Jüri Estland. Vår kärnverksamhet är att erbjuda högkvalitativa isolationsarbeten och isolationsset för motorer och transformatorer. Vi arbetar främst med flexibla och halvflexibla isolationsmaterial. Våra produkter finns i fartyg, hissar, vindgeneratorer, tåg och kraftverk. Baltic Works producerar anpassade isolationspaket efter dina behov. Vår produktion stöds av kundanpassade lagertjänster.

Expertis inom

bearbetning av isolationsmaterial

Central European Works Sp. z o.o.

Vi för vår skandinaviska och baltiska kunskap till Centraleuropa. Vår är specialiserade på tillverkning av isolationsmaterial för elmotorer, generatorer, apparater och transformatorer. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda isolationspaket enligt deras behov. Våra produktionsaktiviteter stöds av olika lagertjänster.

Fiberbar har specialiserat sig på

tillverkning av profiler, rör och stänger i kompositmaterial

Ett stort sortiment av former och storlekar är tillgängliga

Fiberbar Composites OÜ

Fiberbar Composites är en tillverkare av kompositprofiler. Vår kärnkompetens består av tillverkning av profiler för elindustrin. Fiberbars produkter tillverkas med pultrusionsmetoden, en kontinuerlig automatiserad tillverkningsprocess, som tillåter produktion av kompositprofiler i kontinuerliga längder. Våra kompositmaterial är vanligtvis glasfiberförstärkta och sammanbundna av termosetter som t.ex. polyester och vinylester.

I över 50 års tid

har Stenbacka fungerat som ett grossist- och agenturbolag

Oy T. Stenbacka Ab

Stenbacka är ett agentur- och grossistföretag som har betjänat sina kunder globalt inom eltekniska branschen i över 50 år. Vi importerar och levererar råmaterial , produkter och tillbehör för industri, reparationsverkstäder, underhåll och grossister inom den eltekniska branschen. Vår gedigna erfarenhet och vårt breda kontaktnätverk garanterar att vi kan tillfredsställa era behov snabbt och effektivt. Som enda företag i Finland har vi också egen tillverkning av kolborstar för elmotorer. Vi erbjuder er alla Star Works Group företagens kostnadseffektiva produkt- och servicepaket centraliserat genom Stenbackas försäljningorganisation.

Scandinavian Cable Service Oy (SCS)

är en leverantör av olika typs råmaterial för kabeltillverkning

Scandinavian Cable Service Oy

SCS har redan i 20 års tid fungerat som partner till kabelindustrin och skött om att kunderna haft de behövliga råmaterialen till hands så att man inte råkat ut för driftsstop. SCS samarbetar med braschens ledande råmaterialleverantörer och strävar till att kunna erbjuda ett möjligast täckande sortiment av råmaterial ämnade för kabeltillverkning. Med detta servicekoncept garanterar man att högklassiga material finns till hands vid tillverkningslinjerna, i rätt ögonblick. Företagets kunder representerar kabelindustrin kring Östersjön och kundreferenserna talar klart för det framgångsrika konceptet när det gäller att ta hand om logistiskt besvärliga materialleveranser till våra kunder.

Star Works Group Oy AbPuurtajankatu 20FI-04440 JärvenpääFINLAND

FO-nummer: 1026458-7
Tel: +358 20 743 2340
E-mail: info(at)swg.fi

Member of the Star Works Group