Star Works Group Oy Ab

Med gemensam kraft

Star Works Group Oy Ab (SWG) är en koncern bestående av sex företag verksamma inom den eltekniska branschen. Vi har kontor och produktion i Finland, Estland och Polen. Våra enheter i Finland är belägna i Träskända och Eura. I Estland verkar vi i produktionsutrymmen i Jüri söder om Tallinn. Vår polska fabrik ligger i Smolec i närheten av Wroclaw. Vår personal på 80 engagerade experter gör allt för att betjäna er och era specialbehov på bästa tänkbara sätt. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och underleverantörstjänster för tillverkning av elmotorer, transformatorer, generatorer, övrig apparatur och kablar. Vi betjänar även företag inom verkstads- och servicesektorn samt grossister. Vi samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer. Vår lager- och grossistverksamhet erbjuder ett mångsidigt urval av råmaterial och produkter. Ett brett sortiment, flexibla orderkvantiteter, hög kvalitet och snabba leveranstider är vår garanti för en förstklassig service.

Coronavirus COVID -19

Star Works Group Oy Ab samt koncernens samtliga dotterbolag gör sitt bästa för att i det svåra corona-läget betjäna sina kunder möjligast väl. Samtidigt är det speciellt viktigt för oss att ta hand om våra arbetstagares säkerhet och välbefinnande.
I enlighet med ovannämnda princip har vi beslutat, att samtliga gäster som besöker våra faciliteter bör vara fullständigt vaccinerade mot viruset – ha erhållit minsta två vaccindoser –, alternativt bör de ha ett högst 48 timmar gammalt negativt coronatestintyg, samt bära ansiktsskydd. Denna regel är tillsvidare i kraft.

Star Works Group Oy AbPuurtajankatu 20FI-04440 JärvenpääFINLAND

FO-nummer: 1026458-7
Tel: +358 20 743 2340
E-mail: info(at)swg.fi

Member of the Star Works Group